Meie eesmärgiks on pakkuda lapsele kodulähedast ja turvalist keskkonda, et üleminek suurde lasteaeda toimuks võimalikult sujuvalt. Meie majas on lapsed oodatud ja armastatud.

Õppetegevuste planeerimisel arvestame alushariduse raamõppekava ja Eesti Vabariigi haridusseadusega, kuid tegutseme paindlikult ja loovalt, lähtudes esmajärjekorras lastest ning päevakohastest sündmustest.

Lisaks õppetegevustele on lapsed kaasatud praktilistesse igapäevastesse tegevustesse, sest väike inimene tahab ju kogeda ja katsetada. Lapsed aitavad soovi korral köögis ja muudes majapidamistöödes, näiteks mänguasjade pesemine ja kuivatamine, lumerookimine, lehtede koristus ja muud aiatööd.